Vissza a kategóriába
BLOGOLJ
Gimis
Fantasy
Fanfiction
Romantikus
Trükkök, tippek, divat
Design
Kritika
Személyes
Egyéb
Horror
Blogcsere

A vonzás törvénye#1

Az els ő egyetemi é vem után sulit váltottam. Hogy miért és hogyan, ez maradjon az én gondom. Senkinek semmi köze hozzá. Viszont ez kemény lépés volt a részemr ő l. Belecs ö ppeni egy olyan t á rsas á gba, akik már egy é ve egy ü tt vannak, nem valami egyszer ű dolog. É n az é rt megtal á ltam a m ó dját, hogy kiküszöböljem a zavaró tényez ő ket. M é g csak nem is ez volt a tervem. Nem volt tervem. Az eg é sz csak ú gy megt ö rt é nt. Szeptember 1. péntek (2 nap sulikezdésig) - Sere, kicsim, ne felejtsd el, hogy ma be kell ugranod a suliba beiratkozni – intett anya ebéd után. - Persze, nem felejtem – legyintettem és felmentem a szobámba. Meglehet ő sen nagy szoba volt, ahhoz k é pest, milyen kicsi volt az el ő z ő abban a kis t á rsash á zbeli lak á sban, ahol eddig é lt ü nk. Megkerestem a számomra megfelel ő pap í rdobozt, amiben a t á sk á m volt, beledob á ltam p á r sz ü ks é ges holmit, majd elk ö sz ö ntem any á t ó l é s elindultam a suli fel é . Idefel é m á r l á ttuk, í gy k á b é tudtam az utat, de az é rt r á kerestem a telefonom t é rk é p é n. Nem volt valami messze a házunktól. Fél óra séta után már meg is érkeztem. Megálltam a bejárat el ő tt é s á tb ö ng é sztem a hatalmas é s r é szletes t é rk é pet, azt á n pedig fell é pcs ő ztem a m á sodik emeletre é s bekopogtam a tanulmányi osztály irod á i fel é ny í l ó ajt ó n. Legnagyobb meglepetésemre egy diák – vagy legalábbis annak t ű n ő – sr á c nyitott ajt ó t. Oldalra d ö nt ö tte a fej é t, majd kit á rta a karj á t, ezzel jelezve, hogy f á radjak be. Miel ő tt b á rmit mondhattam volna, megjelent egy fiatal n ő é s r á m mosolygott. - Serenity? - Igen, én vagyok – bólintottam. - Egy perc és máris mehetsz Mr. Hastingshez. Csak még van egy elintézend ő telefonh í v á sa – n é zett a n ő sokatmond ó an az ajt ó t nyit ó fi ú ra, aki csak elvigyorodott. - Miss Gomez, magának is lehetne egy telefonhívása – kacsintott rezzenéstelen arccal a srác a tanárn ő re. Nyilv á n arra c é lzott, hogy ő t h í ...

Folytatás a szerző oldalán: Szerző oldalánCsillaghullás

A vonzas torvenye#1
Forrás: csillagokhullas.blogspot.com


Végtelen történet: Szerző oldalánKattints egy véletlen választott blogért.Ezek a gombok azért vannak, hogy biztassák
a blog szerzőjét az írás folytatására.
A blog értéke:
4.64
132 értékelő

Szeretném kitenni a www.blogolj.eu oldalt a blogomba!

Facebookon vagyunk a leggyorsabbak!

Blogok száma: 36 Gimis blog * 54 Fantasy blog * 142 Fanfiction blog * 64 Romantikus blog * 52 Trükkök, tippek, divat blog * 14 Design blog * 43 Kritika blog * 70 Személyes blog * 96 Egyéb blog * 19 Horror blog *
* Csak azok a blogok jellenek meg a statisztikákban, amelyek a jelen pillanatban is publikusan elérhetőek.