Vissza a kategóriába
BLOGOLJ
Gimis
Fantasy
Fanfiction
Romantikus
Trükkök, tippek, divat
Design
Kritika
Személyes
Egyéb
Horror
Blogcsere

A vonzás törvénye, 37.rész

- Hé, hé! - kapta el a karomat Ace, merthogy id ő k ö zben tov á bb indultam, mondv á n, hogy é n k ö z ö ltem velem mindent, amit akartam. - Nem f ú jhatod csak í gy le. - Már miért ne tehetném? - nevettem el magamat hitetlenkedve. - Mert nem vethetsz véget neki egyetlen kis botlás miatt - jelentette ki magabiztosan. - Dehogynem. Pontosan ebben állapodtunk meg. Te hibázol, - mutattam rá, - én pedig megszabadulok t ő led - mutattam ez ú ttal magamra. - Ez nem így m ű k ö dik. Adnod kell egy m á sodik es é lyt. - Eszem ágában sincs - ingattam a fejem. - Miért? - Mert ismerlek már annyira, hogy tudjam, azt is csak elpazarolnád - mondtam ki ő szint é n. - Nem ismersz engem. - Nem t ű nt csal ó dottnak, sem szomor ú nak. Arca pont azt sug á rozta, hogy ú gysem hagyja ennyiben é s biztos a gy ő zelm é ben, hogy ú jra beadom majd a derekamat. - Talán itt a gond. Nem is akarod, hogy megismerjelek - szaladt ki a számon, ami igazán bántott. - Hát err ő l van sz ó ? - h ú zta fel a szem ö ld ö k é t. - Bar á t alapot szeretn é l gy ú rni bel ő lem? - Nem. - Pedig nagyon úgy t ű nik - billentette oldalra a fej é t. - Akkor valahogy félreértettük egymást - létem közelebb hozzá. - Sosem járnék egy olyan alakkal, mint te. - De azért azt elvárnád, hogy mindenféle szarságról beszámoljak neked. - Én nem várok el az ég világon semmit sem. Csupán azt gondoltam, hogy ha már úgyis ennyi id ő t elfecs é relt ü nk egym á sra, elmondhattad volna, hogy el ü t ö ttek - t ö rt ki bel ő lem. - Nem volt benne semmi említésre méltó. - Mármint, a nekem való említésre - javítottam ki, mivel akadtak olyanok, akiknek mégiscsak beszámolt róla. - Tényleg ez a bajod? Nem is az a csaj az ebédl ő b ő l. Az é rt akarod lefújni, mert már nem akarsz t ő lem megszabadulni - húzta lassú, ragadozó mosolyra a száját. - Nem vagy valami logikus, Ace. Ha nem akarnék megszabadulni t ő led, mi é rt f ú jn á m le a meg á llapod á sunkat, az egyetlen lehet ő s é gemet, hogy magamhoz láncoljalak? - ingattam a fejemet. - Mert tudod, hogy ezzel csak egy hónapra lennék a tied. Se több, se kevesebb - felelte szárazon, ...

Folytatás a szerző oldalán: Szerző oldalánCsillaghullás

A vonzas torvenye, 37.resz
Forrás: csillagokhullas.blogspot.com


Végtelen történet: Szerző oldalánKattints egy véletlen választott blogért.Ezek a gombok azért vannak, hogy biztassák
a blog szerzőjét az írás folytatására.
A blog értéke:
4.64
132 értékelő

Szeretném kitenni a www.blogolj.eu oldalt a blogomba!

Facebookon vagyunk a leggyorsabbak!

Blogok száma: 36 Gimis blog * 53 Fantasy blog * 142 Fanfiction blog * 64 Romantikus blog * 51 Trükkök, tippek, divat blog * 14 Design blog * 42 Kritika blog * 69 Személyes blog * 95 Egyéb blog * 19 Horror blog *
* Csak azok a blogok jellenek meg a statisztikákban, amelyek a jelen pillanatban is publikusan elérhetőek.