Vissza a kategóriába
BLOGOLJ
Gimis
Fantasy
Fanfiction
Romantikus
Trükkök, tippek, divat
Design
Kritika
Személyes
Egyéb
Horror
Blogcsere

Éjfél, 12.rész

Wave – A bál Ren állította, hogy a bogyó, amit bevetett velünk, majd elnyomja a szagunk, de én szinte biztos voltam benne, hogy a ruhánkban van valami. Úgy érzem, mintha az er ő met is blokkoln á . Bizony á ra a sz é l kit ö r ő energi á it fogja vissza, hogy semmik é pp se ismerhessenek fel. Azonban még így, ismeretlenül is én vagyok a bál szégyene. Rent után kutatok a helyiségben. Látom a terem túlsó végében, ahogy ráér ő sen á tv á g a t ö megen. K ö vetem a tekintetemmel, hogy merre tart, merre n é z, hova ö sszpontos í t.   R ö gvest felismerem az emelked ő n á ll ó k é t embert. Az egyik ü k v é konyabb, sz á lk á san izmos testalkat ú , d ú s fekete haja, er ő s von á sai elt é veszthetetlenek. Mintha Ren id ő sebb arc á t l á tn á m magam el ő tt. Az á rnyak ura mellett feles é ge á ll, hajsz í ne barn á sabb, szemei vil á gosabbak, ak á rcsak id ő sebb fi áé . Elyas az apja s ö t é t haj á t é s szem é t ö rökölte, míg Ren inkább az anyjára hasonlít. Velük szemben apám áll. Megismerem az újságokból és könyvekb ő l, ahol l á ttam eddig. Az els ő gondolatom az, hogy itt helyben meg ö l ö m. A m á sodik pedig az, hogy mennyire hiányzik az életemb ő l. Az é desap á m. Aki k ö nny ű sz í vvel t ú l adott rajtam. Egy á rva sz ó n é lk ü l. D ü h í t, hogy a hi á ny á t é rzem.   Hatalmas darab ember, világos vörös hajjal, ő szes szak á llal. Mellette anyám áll, sz ő k é s v ö r ö ses hajjal. Kecses, v é kony n ő . Ú gy é rzem, hasonl í tok r á . De a szemem é s a hajam ap á m é . Az á rul ó sz ü leim.   Nem tudom, Ren val ó ban inkognit ó ban van e itt é s ha igen, mi é rt tart pont azoknak az embereknek az ir á ny á ba, akiket a legink á bb el kellene ker ü ln ü nk. P á r m é terrel ap á m é kt ó l egyszer csak megtorpan és körbekémlel a teremben. Engem keres. Érzem. Tekintete megállapodik rajtam. Mintha perceken át figyelne. Végül zsebrevágja kezeit és felém indul. A szívem hevesebben kezd verni. - Szabad lesz felkérnem egy táncra? - hajol meg el ő ttem illend ő en, kez é t fel é m ny ú jtja.   K é zen meleg ...

Folytatás a szerző oldalán: Szerző oldalánCsillaghullás

ejfel, 12.resz
Forrás: csillagokhullas.blogspot.com


Végtelen történet: Szerző oldalánKattints egy véletlen választott blogért.Ezek a gombok azért vannak, hogy biztassák
a blog szerzőjét az írás folytatására.
A blog értéke:
4.64
132 értékelő

Szeretném kitenni a www.blogolj.eu oldalt a blogomba!

Facebookon vagyunk a leggyorsabbak!

Blogok száma: 36 Gimis blog * 53 Fantasy blog * 142 Fanfiction blog * 64 Romantikus blog * 50 Trükkök, tippek, divat blog * 14 Design blog * 42 Kritika blog * 69 Személyes blog * 94 Egyéb blog * 19 Horror blog *
* Csak azok a blogok jellenek meg a statisztikákban, amelyek a jelen pillanatban is publikusan elérhetőek.