Vissza a kategóriába
BLOGOLJ
Gimis
Fantasy
Fanfiction
Romantikus
Trükkök, tippek, divat
Design
Kritika
Személyes
Egyéb
Horror
Blogcsere

Éjfél, 14.rész

Ren – Hatalom Vajon mir ő l mutatkozik meg a hatalom? A megbízható test ő r ö k számáról, akik körül vesznek és akár életük árán is megvédenek? Vagy a félelemmel teli alattvalókról, akik rettegése oly hatalmas, hogy eszükbe nem jutna fellázadni? A keménykez ű s é gr ő l? Vagy pont, hogy a szeretetteljes bánásmódról? Pénz? Er ő ? Kapcsolatok ? B ö lcsess é g? Elismer é s? Tisztelet? Ahogy Guillaume D’Enflammert figyelem arra gondolok, mindez megvan benne. A többi elem jelenlegi atyjaiból mind hiányzik valami. A víz urának és családjának egy múltbéli félresikerült akció miatt kevés tisztelet adatott a népt ő l é s a t ö bbi elemt ő l. A leveg ő elismert ugyan, de ereje nem elég nagy. Az apám, az árnyak vezet ő je er ő s é s f é lelem által vezérelve tiszteletet is eleget kap, de a szeretetteljes bánásmódot távolról sem ismeri. Guillaume D’Enflammer viszont az összes jellemz ő nek helyet ad asztalan á l, m é g ha alaposan meg is szabadult a l á ny á t ó l. Annak tudat á ban tette, hogy í gy lesz a legjobb neki é s a népnek. Persze, Wavenek nem, de ez eltörült egy egész birodalom érdekei mellett. A t ű z é s a birodalom vezet ő je hatalmas darab ember, iszonyat er ő vel, b ö lcsess é ggel é s tiszteletet parancsol ó küls ő vel. Viszont még Guillaume sem tökéletes. A jelek szerint ostoba, sokkal ostobább, mint egy vezet ő ezt megengedheti mag á nak. Bármilyen tervel is készül, Wave bármelyiket könny ű szerrel ki ü theti, csup á n kij á tszva azt a k á rty á t, miszerint ő a t ör v é nyes, els ő gyerek. Guillaume és felesége bizonyára nem volt elég er ő s ahhoz, hogy meg ö lesse ő t baba korában és vagy nem számolt vele vagy nem is akarja tudomásul venni, hogy Wave igenis megjelenhet az Escarmouche csataterén. Tekintetemmel Elyas után kutatok. Hamarosan megérzem az ismer ő s bizserg é st a jobb v á llamban, mely az ö cs é m k ö zeli jelenl é t é t jelzi. Meg is pillantom ő t, az egyik asztaln á l á ll, kez é ben ü vegpoh á rral. Testtartása nyugodtnak, légzése egyenletesnek, arca kiegyensúlyozottnak t ű nik. Azonban ujjai teljesen elfeh é rednek, olyan erővel markolja a ...

Folytatás a szerző oldalán: Szerző oldalánCsillaghullás

ejfel, 14.resz
Forrás: csillagokhullas.blogspot.com


Végtelen történet: Szerző oldalánKattints egy véletlen választott blogért.Ezek a gombok azért vannak, hogy biztassák
a blog szerzőjét az írás folytatására.
A blog értéke:
4.64
132 értékelő

Szeretném kitenni a www.blogolj.eu oldalt a blogomba!

Facebookon vagyunk a leggyorsabbak!

Blogok száma: 36 Gimis blog * 54 Fantasy blog * 142 Fanfiction blog * 64 Romantikus blog * 52 Trükkök, tippek, divat blog * 14 Design blog * 43 Kritika blog * 71 Személyes blog * 96 Egyéb blog * 19 Horror blog *
* Csak azok a blogok jellenek meg a statisztikákban, amelyek a jelen pillanatban is publikusan elérhetőek.