Vissza a kategóriába
BLOGOLJ
Gimis
Fantasy
Fanfiction
Romantikus
Trükkök, tippek, divat
Design
Kritika
Személyes
Egyéb
Horror
Blogcsere

Váratlan#60

- Ejnye, hercegn ő . Lel é psz, mik ö zben alszom? T á n valami rosszat csin á ltunk? - csatlakozott hozz á nk reggel a teremben Keaton. Wyatt é s Zay megdermedtek, majd é rtetlen ü l pislogtak. M é g é n is lefagytam egy pillanatra. - Tulajdonképpen semmit nem csináltunk - közöltem végül. - Együtt aludtatok? - szaladt fel Zaylee szemöldöke. - Royce egyenesen a karjaimban horkolta át az éjszakát - jegyezte meg Keaton. - Nem is horkoltam! - ellenkeztem azonnal, megragadva a lényeget. - Mi miért nem alszunk együtt? - ölelte át Zay nyakát Wyatt. - Vedd le rólam a karod, te disznó! - csapta meg Zay, Wyatt pedig azonnal engedelmeskedett. - Nem hittem volna, hogy... - kezdtem, de a cseng ő f é lbeszak í totta a mondatom, í gy ink á bb helyet foglaltam, míg Zay és Wyatt el ő re s é t á lt.   - Mit nem hitt é l? - é rdekl ő d ö tt Keaton.   - Hogy majd te mes é led el a kis kalandunkat.   - Te akartad?   - Nem é ppen. Csak meglept é l.   - Kital á ltam Wyattnek? - v á ltott t é m á t hirtelen.   - Hogy mi? - Ez ú ttal é n lep ő dtem meg. - Hallottad, amit mondtam. - Csak hirtelen nem értettem - magyaráztam. - Igen. Reggel átjött. - Miatta hagytál magamra? - Nem tudtam, hogy jönni fog - ingattam a fejemet. - Persze - hagyta rám. - Féltékeny vagy? - hecceltem szórakozottan. - Ezt gondold át még egyszer - mosolygott rám gúnyosan. - Honnan tudtad? - súgtam, mert megérkezett a tanár. - Wyatt úgy bámul rád reggel óta, mint valami tyúkanyó a kis csibéjére. - Ez páratlan hasonlat volt - bólogattam elismer ő en.   - Wyatt k é ptelen kord á ban tartani az érzelmeit. - Észrevettem. - De azt hiszem, ennek is megvan a maga el ő nye - v é lekedett Keaton.   - Wyatt fantasztikus bar á t - jelentettem ki. Keat fel é m ford í totta a fej é t, tekintet az eny é mbe f ú rta.   - T é nyleg az.   Ez volt az els ő alkalom, hogy valamilyen módon kifejezte, mennyire is szereti és hálás Wyattnek.  Megrezdült a telefonom. Zaylee üzenete: Tényleg együtt aludtatok?? Royce üzenete: Tényleg arra vetemedtél, hogy SMS-t írj óra alatt?? Zaylee üzenete: Van, hogy muszáj… Royce üzenete: Megleptél. Zaylee üzenete: Ahelyett, hogy húznád az id ő t, ak á r v á laszolhatn á l is. ...

Folytatás a szerző oldalán: Szerző oldalánCsillaghullás

Varatlan#60
Forrás: csillagokhullas.blogspot.com


Végtelen történet: Szerző oldalánKattints egy véletlen választott blogért.Ezek a gombok azért vannak, hogy biztassák
a blog szerzőjét az írás folytatására.
A blog értéke:
4.64
132 értékelő

Szeretném kitenni a www.blogolj.eu oldalt a blogomba!

Facebookon vagyunk a leggyorsabbak!

Blogok száma: 36 Gimis blog * 53 Fantasy blog * 142 Fanfiction blog * 64 Romantikus blog * 52 Trükkök, tippek, divat blog * 14 Design blog * 42 Kritika blog * 69 Személyes blog * 95 Egyéb blog * 19 Horror blog *
* Csak azok a blogok jellenek meg a statisztikákban, amelyek a jelen pillanatban is publikusan elérhetőek.